ครบรอบ Anniversary

วันนีถือว่าครบรอบ 1st Anniversary ก็ว่าได้สำหรับเหตุการณ์วันไปทำพาสปอต ครบ 1 ปีพอดี สำหรับใบรับรองแพทย์ราคาแพงในวันนั้น

ก็แคปักหมุดวันนี้ไว้ก่อน ค่อยกลับมาเขียนใหม่

Advertisements