ย้อนถึง Entry แรก

ฝากถึงท่านที่หลังบ้านมา กรุณากลับไปดูที่ Entry แรกนะจ๊ะ ผ่าน ๆ ไปบ้างก็ได้ ที่นี่ไม่ต้องการสาระนะตัวเธอว์ ชีวิตฉ้านงานฉ้านมันก็เครียดพออยู่แล้ว ถ้าคาดหวังอะไรจากที่นี่ ก็ไปหาเอาน้ำบ่อหน้าจะตัวเธอว์

Advertisements